Til dig, som vil have avlsdyr i særklasse.

Som engageret kødkvægsavler, ønsker du altid at optimere og styrke dit avlsarbejde – og gerne på samtlige parametre.

ALLFLEX dan-mark giver med vores nye ALL-FEED foderoptimeringssystem, kødkvægsavlere et nyt alternativ til at forbedre avlsarbejdet. Du får således en unik mulighed for at individ afprøve dine dyr i egen stald og dermed finde frem til de dyr som har den bedste foderudnyttelse, samtidig med du holder et skarpt øje med dyrenes trivsel. Systemet foretager registreringer af dyrenes foderoptag vha. de elektroniske øremærker. Foretages der ydermere vejninger med jævne mellemrum, giver systemet mulighed for løbende at se, hvor godt et FE/kg de enkelte dyr har. I dag måles fodereffektivitet udelukkende på ekstern prøvestation, men med et ALL-FEED system, er denne afprøvningsmetode nu tilgængelig, direkte hos dig som kødkvægsproducent. Det giver en langt række fordele – læs mere under ”Mere om ALL-FEED”.

Med ALLFLEX dan-marks produkter, kan du avlsfremme på forskellige niveauer – hvis du samtidigt benytter dig af at bruge vores DNA øremærker og kombinerer med ALL-FEED, får du nogle stærke avlsfremmende værktøjer – som bidrager til en positiv og særdeles fornuftig investering. Kontakt os allerede i dag for at høre nærmere om dine muligheder.

 

Fordele:

 • Reducering af dine foderomkostninger.
 • Optimering/effektivisering af dit avlsarbejde i egen stald.
 • Effektiv foderplanlægning.
 • Alarm ved uhensigtsmæssigt foderoptag.
 • Datatilgang i realtime
 • Installation i egen stald

 

Sådan virker det:

Med et ALL-FEED system, kan foderoptag hos kvæg automatisk registreres via dyrenes elektroniske øremærker. Alle opsamlede data uploades via mobilnettet til en server, og informationer og statistik, om de registrerede dyr kan tilgås real-time via den tilhørende webservice.

På den måde kan kødkvægs- eller slagtekalvs producenter opnå en effektiv opfedning af dyrene, med mindst mulig økonomisk indsats. Foderoptag sammenholdt med tilvækst, kan sammenlignes med resultaterne fra andre dyr, og man bliver i stand til at udvælge de dyr som udnytter foderet bedst, og dermed avle videre på dem.

Systemet installeres i egen stald, og hvert system kan betjene, alt fra nogle få dyr, helt op til 80 dyr ved et fuldt udbygget system. Du har således som producent mulighed for at teste mange flere dyr end i dag, og herved indsamles flere nyttige data, og du opnår derved et meget bredere datagrundlag, så du kan foretage den absolut bedste selektion af dine avlsdyr.

Dataene anskueliggøres på en grafisk og brugervenlig måde, så du kan danne dig et hurtigt overblik over din besætning. Desuden kan systemet generere en statusopgørelse på det enkelte dyr, til brug i forbindelse med videresalg.

Det essentielle for ALL-FEED er foderoptimering/foderbesparelser og udvælgelse af de bedste avlsdyr. Men anlægget afstedkommer også en række af sidegevinster. Eksempelvis, gennem analyse af dataene, hvor man fx observerer, at et dyr ikke spiser regelmæssigt, kan dette være en mulig tidlig indikator på begyndende sygdom. Det giver dig mulighed for at sætte ind langt tidligere med forebyggende foranstaltninger og kan i sidste ende betyde reducerede udgifter til dyrlæger og medicin. Herudover synliggøres særlige foderpræferencer, hvilket også er en særdeles vigtig observation iht. optimal vækstkurve.

Med ALL-FEED får du således et effektivt managementværktøj som ikke kun gør dig i stand til at udvælge dine bedste avlsdyr men som ydermere er med til at sikre trivslen i din besætning.

 

Tekniske specifikationer:

 Mål: 400 x 600 x 190 m

 • 4,3” Touch skærm
 • CE mærket, IP klasse 65
 • Spænding 230 V maks. 13 amp. m/jord
 • Indbygget GSM modem
 • Mulighed for registrering af op til fire forskellige fodertyper med forskellige foderværdier (FE).
 • Mulighed for manuel eller automatisk vejning af dyr.
 • Automatisk oprettelse af nye dyr i systemet.
 • Realtime data tilgængelig via webservice.

Den endelige systemkonfiguration skal tilpasses staldindretning og antallet af forskellige typer foder der anvendes.